Đặc điểm sử dụng của van gió tròn tay gạt
– Dùng để điều chỉnh lưu lượng gió cấp và hồi.
– Được lắp trực tiếp trên đường ống cấp hoặc hồi hoặc phía sau hộp góp gió.

Vật liệu màu sắc:

  • Được làm bằng tôn mạ kẽm hoặc Inox.
  • Tay van có thể làm bằng nhựa hoặc tay bánh vít.
  • Rất dễ dàng cho việc điều chỉnh lưu lượng gió cấp và hồi.