Khung tấm làm mát coolingpad

    – Tấm làm mát Cooling pad cho hiệu quả làm mát cao, thích hợp cho các nhà máy, nơi có nhiệt độ cao, các trang trại chăn nuôi…

    – Giảm nhiệt độ tối đa từ 5-8 độ C