Đà Nẵng rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng còn 40 ngày

TTO – Việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính nêu trên sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 45 quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Đây là chủ trương lớn của UBND TP Đà Nẵng trong công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch kèm theo trách nhiệm cụ thể của các đơn vị có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng.

​Quyết định số 45 của UBND TP Đà Nẵng quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Các tài liệu liên quan đến hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, theo ông Vũ Quang Hùng – giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng – để tiếp tục công tác cải cách hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, sở đã báo cáo UBND TP cho phép áp dụng quy trình gộp thủ tục hành chính thẩm định thiết kế cơ sở – thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công – cấp phép xây dựng (3 trong 1, đối với vốn tư nhân).

Theo đó, tổng thời gian thực hiện quy trình tối đa 40 ngày, trong đó thời gian thẩm định thiết kế cơ sở 20 ngày (giảm 41% thời gian so với quy định tại nghị định 59 của Chính phủ), thời gian thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công 15 ngày (giảm 32% thời gian so với quy định tại nghị định của Chính phủ) và thời gian cho việc cấp giấy phép xây dựng 5 ngày (giảm 77% thời gian so với quy định tại Luật xây dựng 2014).

“Hi vọng với việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính nêu trên sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép xây dựng” – ông Hùng nói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *