Cổ dê (Đai siết)

Chất liệu : Inox 304 -430

Kích thước : D75 – D500

Nhiệt độ sử dụng : Tùy nhiệt độ sử dụng của ống gió mềm

Đường rãnh trên dây : Rãnh hình chữ nhật