Quạt hướng trục gián tiếp chịu nhiệt AFC

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 7.000 – 72.000 CMH

Áp suất tĩnh: 450 – 100 Pa

Công suất: 1,1 – 11 kW

Kiểu truyền động: Gián tiếp

Điện áp: 380V/3ph/50Hz