Quạt hướng trục gián tiếp guồng cánh kép AFC.2X

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 16.000 – 100.000 CMH

Áp suất tĩnh: 1.000 – 600 Pa

Công suất: 7,5 – 18,5 kW

Kiểu truyền động: Gián tiếp

Điện áp: 380V/3ph/50Hz