Quạt hướng trục Burficated hút bếp động cơ ngoài

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 500 – 20.000 CMH

Áp suất tĩnh: 700 – 150 Pa

Công suất: 0,25 – 1,1kW

Đường kính cánh: 310 – 1000mm

Kiểu truyền động: Trực tiếp

Điện áp: 380V/3ph/50Hz hoặc 220V/1ph/50Hz

Chịu nhiệt độ dài hạn đến 150 độ C