Quạt ly tâm hút bụi CFC.OX495

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Lưu lượng đến 80.000 m3/h

Áp suất đến 4.500 Pa

Công suất đến 55 KW

Động cơ cấp F/C, cấp bảo vệ đến IP55

Các bản cánh được hàn lắp lớp vật liệu chống mài mòn