Quạt ly tâm Inline Cabinet HTFC

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 1.000 – 60.000 CMH

Áp suất tĩnh: 860 – 80 Pa

Công suất: 0,55 – 30kW

Lắp động cơ 2 cấp tốc độ theo yêu cầu