Quạt ly tâm hút bếp CFA.14-46

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 1.600 – 20.000 CMH

Áp suất tĩnh: 2.600 – 400 Pa

Công suất: 0,75 – 18,5kW

Kiểu truyền động: trực tiếp

Điện áp: 380V/3ph/50Hz hoặc 220V/1ph/50Hz