Quạt ly tâm Inline độ ồn thấp SV

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 100 – 3.000 CMH

Áp suất tĩnh: 625 – 50 Pa

Công suất: 0,12 – 0,39kW

Đường kính guồng cánh: 125 – 400mm

Kiểu truyền động: trực tiếp