Quạt hướng trục HCT Sodeca

Model: HCT

Quạt trục hình ống có vỏ dài. mạnh mẽ.