Quạt hướng trục HFW Sodeca

Model: HFW
– Quạt nhúng mạ kẽm nhúng nóng Q
– Quạt xoắn ốc hình ống được thiết kế với bốn cánh tay hỗ trợ để giảm rung động và trang bị cánh quạt nhôm khí động lực tiêu thụ thấp.