Quạt hướng trục HTP Sodeca

Model: HTP
Quạt áp lực cao hình ống
– Áp suất cao.
– Quạt hình ống cực kì mạnh mẽ.
– Được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị khai thác hoặc trong các ứng dụng có tổn thất tải lớn.