Quạt ly tâm CASB Sodeca

Quạt ly tâm nặng

Model: CASB

– Quạt đơn đầu vào với vỏ thép tấm và cánh quạt

– Quạt ly tâm, áp suất cao.