Quạt ly tâm Inline Cabinet CJBC/CJBD

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 400 – 10.000 CMH

Áp suất tĩnh: 450-25 Pa

Công suất: 0,08 – 2,2kW

Điện áp: 220V/1ph/50Hz or 380V/3ph/50hz