Quạt thông gió thông minh Blauberg Smart / Smart IR

Chất liệu : Inox 304 -430

Kích thước : D75 – D500

Nhiệt độ sử dụng : Tùy nhiệt độ sử dụng của ống gió mềm