Quạt Jet Fan hướng trục SODECA THT/TMP

Lưu lượng: 2.000 – 19.700 CMH

Lực đẩy: 5 – 165N

Công suất: 0,15 – 4,5kW

Đường kính guồng cánh: 290 – 500mm

Chịu nhiệt 300°C/2h

Động cơ cấp H – 2 cấp tốc độ

Sơn phủ tĩnh điện cao cấp