Quạt JetFan ly tâm SODECA “CI”

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 3.430 – 11.950 CMH

Lực đẩy: 13 – 100N

Công suất: 0,3 – 4kW

Đường kính guồng cánh: 500 – 1.000mm

Chịu nhiệt 300°C/2h

Động cơ cấp H – 2 cấp tốc độ

Sơn phủ tĩnh điện cao cấp