Quạt ly tâm CMRS Sodeca

 Model: CMRS
– Quạt ly tâm đơn đầu vào được trang bị cánh quạt lưỡi quay ngược.