Quạt ly tâm Inline độ ồn thấp SVE

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 75 – 2.000 CMH

Áp suất tĩnh: 600 – 50 Pa

Công suất: 0,1 – 0,25kW

Đường kính guồng cánh: 100 – 400mm

Kiểu truyền động: trực tiếp