Quạt gắn tường SODECA HCD

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 500 – 3.100 CMH

Đường kính guồng cánh: 200-400mm

Công suất: 0,036 – 0,15kW

Điện áp: 220V/1ph/50Hz

Độ ồn: 38 – 57dB(A)

Cấp bảo vệ: B-IP44