Quạt ly tâm Inline nối ống độ ồn thấp DPT

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 100 – 2.600 CMH

Áp suất tĩnh: 550 – 50 Pa

Công suất: 0,021 – 0,55 kW

Kiểu truyền động: Trực tiếp

Điện áp: 220V/1ph/50Hz