Quạt ly tâm sodeca CMP / ATEX

Model: CMP / ATEX
– ATEX chứng nhận ly tâm. Quạt hút áp suất trung bình gắn với cánh quạt nhiều lưỡi
– Ly tâm.Áp lực trung bình. Quạt hút đầu vào đơn với vỏ thép tấm và cánh quạt để làm việc trong môi trường dễ nổ.