Quạt hút ly tâm sodeca CMR / ATEX

Model: CMR / ATEX
 ATEX chứng nhận ly tâm. Quạt hút áp suất trung bình gắn với cánh quạt phản ứng
 – Áp lực trung bình cực kỳ mạnh mẽ. quạt hút ly tâm đơn đầu vào để làm việc trong môi trường dễ nổ.