Quạt hướng trục HPX/SEC Sodeca

Model: HPX / SEC
Quạt được thiết kế với công nghệ và kinh nghiệm tốt nhất để chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt trong lò kho khô và các ứng dụng khác có nhiệt độ và độ ẩm cao