Quạt ly tâm CMR/ATEX Sodeca

Model: CMR / ATEX
ATEX chứng nhận ly tâm.Quạt hút áp suất trung bình gắn với cánh quạt phản ứng
– Áp lực trung bình cực kỳ mạnh mẽ.
– Quạt hút ly tâm đơn đầu vào để làm việc trong môi trường dễ nổ.