Quạt làm mát vỏ lò quay xi măng AFA.SWF

TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng: 10.000 – 36.000 CMH

Áp suất tĩnh: 1.400 – 700 Pa

Công suất: 5,5 – 18,5kW