Quạt thông gió âm trần Nedfon BPT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Model

Lưu lượng

(m3/h)

ĐK cánh

(mm)

Độ ồn

(Db)

Tốc độ

(V/p)

Áp suất

(Pa)

Kích thước

(mm)

Phi ống

Công suất

(W)

BPT10-13H20-A

     120

    120

  33

  1500

    106

    205×205

      98

      20

BPT10-23H25-A

     150

    150

  34

  1200

    100

    230×230

      98

      16

BPT10-23H30-A

     180

    150

  38

  1300

    115

   230×230

      98

       21

BPT10-23H35

     210

    150

  40

  1300

    115

   230×230

      98

       26

BPT15-33H45-A

     180

    180

  36

  1030

    118

   260×260

     148

        27

BPT15-33H55

     180

    180

  39

  1100

    125

   260×260

     148

        37